Temaer

Nogle temaer er fælles for begge scenarier: “Det gode seniorliv” og “Hvad skal der til for blive i jobbet lidt længere”

Seniorlivet kaldes også “Den 3. alder”. Det er en ny livsfase med mange forandringer og nye muligheder. Derfor …

Om livets faser og den fysiske og mentale udvikling, den aktuelle livsfases behov og valgmuligheder, din personlighed og dit fremtidige liv, forandringsvillighed og -evne, værdier, kompetencer og trivsel. Helbred og sundhed.

Hvornår er man gammel? Hvor gammel vil jeg gerne blive? Hvor gammel ville jeg være, hvis jeg ikke vidste, hvor gammel jeg er? Hvor mange år vil mit seniorliv vare? Hvad er høj livskvalitet? Hvad er høj livskvalitet i seniorlivet? Kompetencer, faglige og personlige – nu og i fremtiden? Hvad drømmer jeg om? Og hvad er realistisk? Hvordan vil det være, hvis jeg ændrer på nogle faktorer? Hvordan kommer jeg frem til en plan?

Temaerne specielt for “Det gode seniorliv”

Netværk, bolig og samliv – hvordan skal det være i dit seniorliv?
Vil du, og hvis ja, hvordan vil du vedligeholde og udvide dit sociale netværk – de mennesker der omgiver dig?
Seniorlivets risici.
Hvilke fællesskaber tilhører du nu? Og når du går på pension?
Hvor og hvordan vil jeg bo i dit seniorliv?
Hvad kan jeg gøre for at bevare vores samliv eller give vores samliv nyt indhold?
Hvordan bruger jeg tiden – før og nu? Og hvordan vil det kunne være?

Temaerne specielt for “Hvad skal der til for blive i jobbet lidt længere”

Netværk, bolig og samliv – hvordan hænger disse områder sammen med, og hvordan påvirker de dit arbejdsliv? Dine interesser og forventninger til senkarrieren. Hvad kan du godt li’ ved dit arbejde? Hvad bygger du det på? Hvad er din største interesse i fritiden? Det gode arbejde – hvordan er det? Hvordan kan du være med til at skabe trivsel i arbejdslivet? Nedslidt men værdifuld? Personlige værdier, og hvordan passer de til dit arbejde? Udvikling i senkarrieren? Seniorerne har kompetencerne. Dine kompetencers værdi for virksomheden. Hvordan vil det optimale jobindhold være for dig?
Hvad kan få dig til at blive længere på jobbet?
Hvad glæder du dig mest til i seniorlivet?

Hjælpeværktøjer og litteratur

SeniorProfil – udviklingsværktøj på interaktiv cd-rom
“Værd at vide” – Ældre Sagens opslagbog
Oversigt over et lille bibliotek

NB:

Disse foredrag og kurser handler kun om de mentale forandringer og muligheder og ikke om seniorlivets økonomiske aspekter – efterløn/pension – og heller ikke om fx arvemæssige forhold. Hvis sådanne områder ønskes belyst, etablerer jeg samarbejde med relevante eksperter.

Som opfølgning på foredragene og kurserne tilbyder Gerd Mueller målrettet coaching, individuel eller med partner, frem til at få udarbejdet den “perfekte” plan for seniorlivet eller for senkarrieren.