Senkarriere

Den gode senkarriere
– det gode seniorarbejdsliv:
Hvad skal der til for at blive
i jobbet lidt længere?

Du er 60 år eller derover (yngre måske?). Du er i job. Du holder meget af dit job. Du overvejer, om du, når tiden kommer, skal gå på efterløn/pension, eller om du skal blive ved nogle år endnu.

Du ved, at du kan noget, som din arbejdsplads sætter pris på, og du synes også selv, at du har både faglige og personlige kompetencer, der har værdi.

Men hvis du skulle blive ved, så skulle dine jobfunktioner måske ændres lidt, eller måske kunne du ønske dig en helt anden jobprofil. Eller måske kunne du tænke dig lidt mere fritid for at kunne være mere i rosenhaven. Har du haft sådanne tanker?

Har du snakket med din virksomhed om disse emner, med din nærmeste chef? Eller er det måske endda en del af personalepolitikken på din arbejdsplads?

Eller hvad med et job i en anden virksomhed?

Ligesom på siden “Seniorliv” vil jeg også her citere fra en artikel, jeg læste i Jyllandsposten:

“En psykologiprofessor udtalte kækt i et 40-års fødselsdagsinterview, at han glædede sig til at blive ældre, for så behøvede han ikke være omstillingsparat. Ærlig talt. Han ved ikke, hvad han taler om.
Er der noget, der kræves af ældre mennesker, er det netop at være omstillingsparate., men i modsætning til når man er yngre, skal man nu være parat til at acceptere, at ændringen betyder et ringere niveau generelt. ”
Bente Troense, journalist og forfatter, Jyllandsposten 30.08.18

Nej, det handler ikke kun om et ringere niveau. Det kan også være udvikling.

Virksomheder forventer af deres medarbejdere, at de er fleksible og omstillingsparate, og det gælder også de ældre medarbejdere. Mange er det, andre kan blive det – det handler om en beslutning. Og så er der basis for en snak med ledelsen og håbe på, at den også er fleksibel.

Jeg tilbyder virksomheder foredrag, seminarer, kurser og coaching, som tager udgangspunkt i de overvejelser og beslutninger, der kan føre frem til

Den gode senkarriere – hvad skal der til for at blive i jobbet lidt længere?