Seniorliv

Det gode seniorliv – den 3. alder

Når man er blevet 50, 55 eller 60, så er man godt på vej i en ny livsfase. For de flestes vedkommende er “kampfasen” overstået, og man er på vej ind i den næste livsfase, som karakteriseres af nye værdier, nye interesser, tanker om “hvad nu” eller “hvordan nu”, tanker om at få tid til alt det … , og meget andet. Og måske er den også præget af en anden ro og mere overskud. Sådan skulle det i hvert fald være, når man har nået den 3. alder.

“En psykologiprofessor udtalte kækt i et 40-års fødselsdagsinterview, at han glædede sig til at blive ældre, for så behøvede han ikke være omstillingsparat. Ærlig talt. Han ved ikke, hvad han taler om.
Er der noget, der kræves af ældre mennesker, er det netop at være omstillingsparate., men i modsætning til når man er yngre, skal man nu være parat til at acceptere, at ændringen betyder et ringere niveau generelt. ”
Bente Troense, journalist og forfatter, Jyllandsposten 30.08.18

Seniorlivet (den 3. alder) handler ikke kun om et ringere niveau. Der sker mange store og små forandringer. Andre psykologer mener derfor, at det at forlade arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller pension, er en af de helt store begivenheder i ens liv, og at det påvirker mange af livets områder kraftigt – det kræver omstillingsparathed. Derfor er det en god idé med omtanke og planlægning, således at seniorlivet får sin egen værdi med mere ro og mere overskud. Kinesiske psykologer kalder den 3. alder for visdomsfasen. Men visdommen kommer ikke altid af sig selv.

Jeg tilbyder virksomheder foredrag, seminarer, kurser og coaching, som tager udgangspunkt i den nye livsfase, og som derfor handler om

Det gode seniorliv