Mere om Gerd Mueller

Kompetencer

 • Seniorpolitik og implementering af seniorordninger og senioraftaler, senkarriere og seniorliv – kurser og foredrag
 • Ledelse, organisations- og ledelsesudvikling – vision, mission, værdier, fusion,
  forandringsledelse, kommunikation og samarbejde, ledelsesbaseret coaching
 • Teambuilding og innovation
 • Coaching med fokus på ledelse, fastholdelse og senkarriere
  life-coaching og karrierecoaching
 • Karriereudvikling – ’employability’
 • Kompetenceafklaring og kompetenceudvikling – udarbejdelse af uddannelsesplaner (MUS og GRUS)
 • Undervisning, fx i Ledelse, HR, coaching, kommunikation, konflikthåndtering,
  projektledelse, forandringsledelse og virksomheders samfundsmæssige engagement

Uddannelse

Karriererådgivning, certificering AS3
Coaching, Manning Inspire
Coaching, medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler – McMann Berg
Udvikling og Udvælgelse, Coaching – DiSCOVER INSCAPE
Handelsfaglærereksamen
Cand. pæd. fra Danmarks Lærehøjskole København, nu Danmarks Pædagogiske Universitet – fokus på sprog, ledelse, organisationsudvikling og pædagogisk udvikling
Drama og personlighedsudvikling – Dramacenter Birmingham
Lærereksamen
Handelsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig konsulent, underviser og coach med følgende arbejdsområder:

 • kursusvirksomhed, foredrag og konsulentydelser – livsfasepolitik og seniorpolitik
 • online-undervisning i ledelse- og kommunikationsfag på diplom- og akademiniveau
 • censor på akademiuddannelser og diplomuddannelser og medlem af diplomuddannelsens formandskab
 • ledelse, HR/personalepolitik
 • forandringsledelse
 • coaching og mentoring
 • karriere- og kompetenceudvikling
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • stresshåndtering

Onlineunderviser på diplomuddannelsen i ledelse  – systemisk, anerkendende og narrativ tilgang til ledelse og den professionelle relation (lederskab).
Censor på akademiuddannelsen i ledelse, Innovation, produkt og produktion, merkantile fag og merkantile fag på diplomuddannelsen.
Underviser på Niels Brock CBC – ledelsesakademiet og kursuscentret.
Direktør i faglig organisation. Organisationsudvikling, fusion og udvikling af HR-værktøjer.
Faglig sekretær i faglig organisation. Organisationsudvikling, uddannelses-udvikling og -planlægning (repræsentant i Erhvervsakademirådet) og internationale relationer.
Undervisningsassistent, projektleder og faglærer – KUA (DTU) og Niels Brock CBC. Sprog, kultur og psykologi.
Skoleleder ved privatskole.
Underviser og kursusudbyder – drama og personlighedsudvikling i eget værksted og for organisationer.

Certificering

Jeg er uddannet og certificeret i DiSCOVER-værktøjer og har mange års erfaring i at bruge dem – med særdeles gode resultater.

Værktøjerne fungerer via coaching som et præcist udgangspunkt for udviklingsprocesser – udvikling på baggrund af konkrete og valide data.

Samarbejde

Jeg samarbejder med og henter specialviden fra mange forskellige faggrupper, uvildige:
advokat, investeringsrådgiver, pensionsrådgiver, ekspert inden for efterløn, arbejdsmarkedsrådgiver, iværksætterrådgiver, rådgiver omkring fast ejendom og finansiering, læge, ernæringsekspert, ekspert i fysisk sundhed og velvære, massør, zoneterapeut, kraniosakralterapeut, healer etc.

Og så samarbejder jeg med min kone,
Anne Wegeberg, som er kropsterapeut.
Vi har sammen udarbejdet et koncept,
hvor kropsterapi og coaching supplerer hinanden
– og det er effektivt, har vi erfaret.

Se www.energikilden.dk