Downloads

Download foredragenes, seminarernes og kursernes
temaer og beskrivelser!

Altid tilpasset ønsker og behov.


Overgang til 3. alder – temaer  
Fra arbejdslivet til den 3. alder
Trivsel, udvikling og ny identitet
Foredrag, seminarer og kurser
Temaer, som kan vælges/prioriteres 


Overgang til 3. alder – temaer med beskrivelser

Fra arbejdslivet til den 3. alder
Trivsel, udvikling og ny identitet
Foredrag, seminarer og kurser
Temaer med beskrivelser